Vrijdag 10 september

Vrijdag 10 september

Skill 

30 sec statische houding row stang bij je navel 
8 goodmorning lege stang 
3x

Kracht 12 min

barbell Row   

6-6-6-6-6-6 

WOD 

30 ab matt 30 burpees 
25 ab matt 25 burpees
20 ab matt 20 burpees 
15 ab matt 15 burpees 
10 ab matt 10 burpees 
5 ab matt 5 burpees 
30 ab matt  

Time cap 18 min