power

power

1: 15 RM squat
2: 6 Kcal Ski 8 burpees 12 push ups (probeer zo veel mogelijk rondes te halen.)
3: 12 RM incline press
4: 20 ab matt
20 lunges
20 kb full swing
4x

alle onderdelen duren 11 minuten.