Legs

Legs

Skill
30 sec squat hold met 5 kg(gestrekte armen)
12 squat met 5 kg
60 sec rust
4x 

Kracht
lunges
8-8-8-8-8 

Time cap 12 min 

WOD
100 air squat
80 kickback
60 overhead plate lunges 20/15 kg
40 burpees
20 pistol squat 

Time cap 16 min