KB squats WOD

KB squats WOD

Skill
60 sec squats hold
15 squat pump (net niet helemaal uitstrekken
3x

Kracht
20 Kb front squat
90 sec rust
3x

WOD
30 kb lunges
30 push ups
4x
20 kb split squat 10L 10R
20 pike push up
3x
10 kb squat
10 burpees
2x
20 pistol squat

time cap 20 min