Hips

Hips

8 Barbell Hip thruster (zwaar)
10 BB Sumo Deadlift (zwaar)
20 Side abductie elastiek
5x
Start elke 4 minuten een set

Buddy
40 KB Full swing 24/16
40 KB Box step up 24/16
30 Jump squats *allebei
20 Walking lunges *allebei
1 ronde rennen (je maakt de
walking lunges buiten en maakt de
ronde rennend af)
3x
Time cap 20 min