Kwaliteit en rennen

Kwaliteit en rennen

Workout 1 ( voor kwaliteit ) Rustig bewegen zware kettlebell
10 kb one leg deadlift L
10 kb one leg deadlift R
20 kb full swing
korte pauze
4x
Time cap 10 min

Workout 2
10 kb squat 24/16
20 kickback
30 kb lunges
40 ab matt sit ups
50 kb swing
60 lunges
70 kb deadlift
2x 

time cap 28 min
Elke 5 min 1 ronde rennen of 20 kcal cardio