Chest day

Chest day

12 Push ups (zoveel mogelijk op
tenen maar perfecte techniek)
8 Bench Press, zwaar gewicht
(middelste zaal)
15 DB Fly’s op bankje

Oefening dubbel uitzetten.
7 min. lang zo zwaar mogelijk

Oxygen
20 2DB row 17,5/12,5
10 Burpees
3x
20 2DB Floor Press 17,5/12,5
10 Kickback
3x
20 2DB Push Press 17,5/12,5
10 2DB Plank row (om en om)
3x

Time cap 20 min.